Täckdikning

Täckdikning bygger på erfarenhet och kundskap. Ab UDDA Oy har mer än 40 års praktisk erfarenhet av torrläggning och dränering. Vi utför såväl nytäckdikning som kompletteringstäckdikning. Täckdikningsmaskinen är i full användning varje år. Täckningsmaskinen används för det mesta till torrläggning av åkermarker men även kabelrör har installerats med maskinen. Vår kunskap har vi delat med oss i Finland men även i de baltiska länderna.

Vi använder bla. korrugerade dräneringsrör av PVC  som finns i dimensionerna 50/44, 65/58, 80/72, 100/90, 125/113 och 160/145. Rören är på rulle. Till rören finns rördelar som gör hela dräneringsystemet komplett.

Vi säljer även speciella reglerbrunnar för kontrollerad dränering.
Dessa brunna bör skräddarsys så att de passar för kundens kundens ändamål.

Det finns även dubbelväggiga dränerings- och anläggningsrör inklusive muff som är lätta att installera runt byggnader. Dessa finns  i dimensionerna 110, 160, 200, 250 och 315 mm, längder om 6 m.
Till dessa finns ett rördelssortiment. Skarvar, muffar och grenrör kan kopplas så att dräneringssystemet blir komplett. Markavloppsdelar kan också användas.

Kokosrör:

Kokosrör finns i dimensionerna 50/44, 65/58, 80/72, 100/90.
Kokosrören har ett färdigt filter som motverkar inslamning och är därför lämplig till dränering i lerjordar och där det är svårt att tillföra makadam.
Istället för makadam kan det användas exempelvis flis. Kokosrören är på rulle och till dessa används dräneringsrörskopplingar.
 
tackdikning_1

tackdikning_2

tackdikning_3