Planering

År 2016 skall alla fastigheter som befinner sig utanför kommunens avloppsvattennät (även sommarstugor) ha ett system för sitt avloppsvatten som uppfyller förordningens krav. Det lönar sig inte att vänta allt för länge med förnyandet av sitt gamla avloppssystem ty priserna är på väg uppåt och om man väntar till slutrakan kan det vara svårt att få tag på kunniga yrkesmän.

Ab Udda Oy ger dig olika förslag på avloppssystem och reder ut vilket alternativ som passar bäst just på din fastighet. Vi gör avloppsplanen, tar kontakt med kommunen, utför installationen, övervakar och slutgranskar anläggningen. Vi erbjuder dig allt från en enkel plan till ett färdigt paket (nyckeln i handen lösningar).

Kom ihåg att det alltid krävs ett fastighetsbesök för att en ordentlig avloppsplan skall kunna göras.

Ytterligare information angående avloppssystem och planering
www.vesiensuojelu.fi

Information angående lagstiftningen
http://www.vesiensuojelu.fi/jatevesi/etusivu_se.html


Info om förnyade regler (2011) för avloppsvattenbehandling i glesbygden

 
planering_1

planering_2

wp5_install_1_liten