Avloppsystem

Ab Udda har ett brett sortiment av olika tillverkares produkter för rening av avloppsvatten.
Allt från bastubollar, bastufilter och pumpstationer till stora byreningsverk och markbäddar för flere hushåll.

Avloppsvattensystemet väljs enligt mängden avloppsvatten som uppstår i fastigheten och i hurudan användning fastigheten är i. Valet påverkas även av bl.a. lokala bestämmelser, tomtförhållanden och hushållets storlek.
Via  Ab Udda kan DU införskaffa ett avloppssystem som just passar DINA behov. Vi erbjuder förstklassiga produkter till ett bra pris.

Fråga efter offert!

PRODUKTER:

Minireningsverk:

Wehoputs:   www.wehoputs.com
Upo clean: www.uponor.fi
Biokem:   www.biokem.fi
Raita BioChem : www.raita.com
FANN: www.fann.se

Slutna tankar:

905l, 2004l, 3m3, 5m3 och 10m3

Gråvattenfilter:

Biolan 75, Biolan 125, Uponor gråvattenfilter, Biobox

Markbäddar:

För ett eller flere hushåll

Vi lagerför WehoPuts 5 och WehoPuts 10 samt 5m3 slutna tankar. Vi har även i lager Indrän markbäddsmoduler. Dessutom finns det separerande torrtoaletter och Biolans gråvattenfiler på lager. Andra tillverkares produkter får man även via oss genom beställning. 
avloppssystem_saunapallo_liten

avloppssystem_5

avloppssystem_3